loading

Hitelügyintézés

 

Új / használt autó hiteligényléséhez szükséges dokumentumok

magánszemélyek és vállalkozások részéről

 

Magánszemély (25 év alatt kezes szükséges) új és használt autó hiteligényléséhez szükséges dokumentumai:

 

 • 2 db áll. lakcímre szóló közüzemi számla + a hozzátartozó sárga "csekk" szelvény v. bankszámlakivonat,
 • utolsó havi bérjegyzék
 • munkáltatói igazolás.
 • személyigazolvány + lakcímkártya
 • jogosítvány (hiánya esetében kezes szükséges)
 • adókártya
 • TAJ kártya
 • ha szükséges kezes, abban az esetben a fent említett dokumentumok rá is vonatkoznak.

Ha a hitelfelvevő nyugdíjas, akkor mindenképpen kell:

 • nyugdíjigazolvány
 • utolsó havi nyugdíjat igazoló szelvény
 • ha 65 éves elmúlt, akkor kezes szükséges.

 

Vállalkozás új és használt autó hiteligényléséhez szükséges dokumentumai:

 • utolsó lezárt év mérlege
 • aláírási címpéldány
 • ha szükséges, ügyvezető kezessége (neki ugyanazok a dokumentumok szükségesek, mint a magánszemélynek)

 

Ki lehet a hitelfelvevő?

18. életévüket betöltött, cselekvıképes, devizabelföldi magánszemély (25 év alatt kezes szükséges).Magyarországon bejegyzett vállalkozás.


Új és használt gépjármű hitelezése


A Körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009 (XII.30.) kormányrendelet meghatározta a gépjármű finanszírozásra vonatkozó hitelezési feltételeket.

Magánszemély

Az új rendelet értelmében változtak a gépjármű-hitelezés szabályai: a vásárlásra nyújtott hitel futamideje nem lehet hosszabb 84 hónapnál, vagyis 7 évnél. Forinthitel esetében a hitel nem lehet nagyobb, mint a jármű piaci értékének 75 százaléka, eurohitel esetében 60 százaléka, egyéb deviza esetében 45 százaléka. Lízingelés esetében 80, 65, 50 százalék az irányadó számok.

Minimális önerő

Devizanem
Hitel
Lízing
Forint
25%
20%
Euró
40%
35%

Egyéb deviza

55%
50%
 


Finanszírozási lehetőség egyéni vállalkozók és társas vállalkozások esetén.

Hitel és lízing esetén a minimum önerő 20% CHF, EUR, HUF bázis deviza alapú finanszírozások esetében

Maximális futamidő 96 hónap.

 

Fix törlesztés előnyei:

- Kiszámítható! Az ügyfél pontosabban tudja tervezni, hogy mekkora terhet jelent neki havonta járműve hitelének törlesztése, mivel a havi törlesztőrészlet fix, legfeljebb a futamidő változhat.

- Amennyiben az árfolyam és kamatváltozásból plusz költség adódik elég csak a futamidő végén megfizetni, olyan részletekben, mely nem nagyobb, mint az addig megfizetett törlesztőrészlet.

 

Gépjármű szerződés futamidő vége előtt történő megszüntetésének díjai a következőek:

- Töketartozás

- Esedékességi kamat

- Szerződésmódosítási díj: a tőketartozás egy adott százaléka

- Törlesztőrészlet külömbözet (kamat- és árfolyamkülömbözet)

- Egyéb költség

- Késedelmi kamat

Fogalmak

 

A hitel fogalma:

A hitel egy olyan pénzügyi művelet, amelynek során a hitelező lemond az árú, szolgáltatás azonnali kifizetéséről, vagy közvetlenül pénzt ad az adósnak, aki a hitelszerződésben foglalt határidőre kifizeti a megállapodott összeget, azaz a tartozást.

A lízing fogalma:

A lízing több szerződésből álló folyamat. A hazai gyakorlatban általában sor kerül a lízingelt vagyontárgy tulajdonjogának a megszerzésére is, de a tulajdonátszállás nem ún. szükségképpeni része az ügyletnek. Az egyik lehetséges megoldás, ha a szerződés feljogosítja a használót, hogy a futamidő lejártakor egyoldalúan döntsön a tulajdon kérdésében. Lehetőség van rá, hogy a felek közötti szerződés eleve rögzítse a tulajdonváltozást. A tulajdont a lízingbe vevő általában az ún. maradványérték megfizetése fejében szerzi meg, de mód van rá, hogy külön fizetés nélkül csupán a futamidő alatt fizetett lízingdíj fejében a tulajdonjog autómatikusan átszállásra kerül. Ez a szerződés valamilyen hasznot hajtó dolog használatát biztosítja és lehetővé teszi az ezek üzemeltetése révén elérhető hasznok szedését.

Mi a hitel és a lízing közti külömbség?

A hitel esetén a hitelfelvevő mint tulajdonos szerepel a forgalmi engedélyben, azonban a törzskönyvet a bank őrzi.                        

Pénzügyi lízing esetén a bank a gépjármű tulajdonosa ami autómatikusan átszáll a hitelfelvevőre az utolsó havi lízingdíj részlet megfizetésével. (Lízing esetén a gépjármű átírási díjat duplán kell megfizetni, először a bank nevére kerül az autó a lízing lejárta után pedig a lízingbe vevő nevére.)

A kamat fogalma:

A kamat egyszerűen fogalmazva a pénz (helyesebben tőke) szolgáltatásainak az ára. A kamat fogalma szorosan össszefügg a pénz időértékével. A pénz időértéke legegyszerűbben kifejezve annyit jelent, hogy egy forint "ma" többet ér, mint ugyanez az egy forint "holnap" (a "ma2 alatt itt a jelent, míg a "holnap" alatt a jövőt kell érteni), mert a mai forint befektethető és kamatozik. A kamat (helyesebben szólva hozam) a befektető jutalma azért, hogy tőkéjét lekötve elhalasztja a fogyasztását. Másként kifejezve a befektető ezt a jutalmat azért kapja, mert a mai biztos forintot felváltja egy jövőbeni kockázatos forintra.

A kamat mindig egy pénzöosszeg, amit a befektetésünk névértéke után fizet meg az, akinek a tőkénket kölcsön adtuk. A névértékre vetített kamat össszege %-os formában kifejezve a kamatláb. A köznapi életben és gyakran a szaakirodalomban is a kamat kifejezést a kamatláb szinonímájaként is használják. Annak eldöntésében, hogy a kamat a kifizetett pénzösszeget, vagy annak százalékos kifejezését jelenti-e, a szövegkörnyezet értelmezése segíti.

Mit is jelent pontosan a teljes hiteldíjmutató?

A THM (Teljes Hiteldíj Mutató) egy mutatószám, melyet egy egységes metódus alapján számolnak ki és gyakorlatilag egyetlen éves százalékban megadott adatban tünteti fel egy hitel árát.


 Mi az árfolyam különbözet?

Amennyiben az árfolyamtartalékkal megnövelt árfolyamon történő befizetések többletet eredményeznek (pozitív árfolyam különbözet), úgy az a többlet a következő árfolyam periódus első befizetésének összegét csökkenti. Amennyiben az árfolyamtartalékkal megnövelt árfolyamon történő befizetések sem biztosítottak elegendő fedezetet az aktuális részletekhez (negatív árfolyam különbözet), úgy a különbség a következő árfolyam periódus első befizetésének összegét növeli. Az árfolyam különbözet tehát módosíthatja a fizetendő részletét pozitív ill. negatív irányba is.